Zorg voor (jonge) kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische en/of psychiatrische problematiek

Ons zorgaanbod

Onze missie

De missie van Buro3o is het bieden van behandeling, begeleiding en ondersteuning binnen een integraal plan, voor jonge mensen met ontwikkelingsstoornissen of psychische kwetsbaarheid, waardoor de ontwikkeling weer op gang komt of in balans blijft en zij weer de regie over hun eigen leven kunnen krijgen en/of groeien in zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Buro3o is een zorginstelling voor behandeling en begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen

Onze gemiddelde wachttijden

Behandeling

6-12weken

Behandeling

6 weken
Intake
12 weken
Behandeling

Begeleiding

5-22weken

Begeleiding

5 weken
Intake
22 weken
Individueel
5 weken
Groep/Dagbesteding

Beschermd wonen

4-38weken

Beschermd wonen

4 weken
Intake
38 weken
Beschermd wonen
4 weken
Begeleid wonen

Wij hebben wat te vertellen