Dossier/Rechten

Hoe gaat Buro3o met jouw gegevens om?

Privacy

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op deze website allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op.

Medisch dossier

Kinderen en jongeren en jong volwassenen hebben binnen Buro uiteraard ook rechten. Deze rechten zorgen ervoor dat ze goede informatie krijgen en een goede behandeling.

Informatie

We vinden het heel belangrijk dat kinderen en jongeren goed weten hoe onze hulp eruitziet. Ze hebben recht op goede informatie over de behandeling die ze krijgen. Een medewerker van Buro3o moet alles zo uitleggen dat elk kind en elke jongere begrijpt hoe Buro3o helpt.

Bij kinderen en jongeren onder 16 jaar hebben ook de ouders of verzorgers recht op goede informatie. Boven de 16 jaar mag de jongere zelf beslissen of hij of zij wil dat de ouders geïnformeerd worden.

Toestemming

Buro3o kan kinderen en jongeren alleen helpen als ze daarvoor toestemming geven. Als zij niet akkoord gaan met de behandeling mogen we ze niet helpen. Als iemand onder de 16 jaar is, moeten ook de ouders of verzorgers akkoord geven voor de behandeling. Boven de 16 jaar is het genoeg als alleen de jongere toestemming geeft voor hulp bij Buro3o. In overleg is het dan zelfs mogelijk de ouders of verzorgers niet te informeren. Als het beter is voor de behandeling om deze er wel bij te betrekken, zal de medewerker daarover met de jongere overleggen.

Bij de start van elke behandeling wordt toestemming gevraagd. Maar in crisissituaties - als een jongere met psychiatrische problemen een gevaar is voor zichzelf of voor anderen - mag de hulpverlener wel behandelen zonder dat de jongere daar toestemming voor geeft.

Recht op inzage

Zowel kinderen en jongeren als de ouders of verzorgers mogen in het dossier over de behandeling kijken. Op deze manier kunnen ze volgen hoe de behandeling eruitziet en of het goed gaat. Bij jongeren boven de 12 jaar mogen ouders het dossier alleen inzien als de jongere daar toestemming voor heeft gegeven.

Gegevensbescherming

Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is Buro3o verplicht een medisch dossier bij te houden.

Beveiliging
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat zorgverleners medische dossiers goed beveiligen. Buro3o moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het dossier van een cliënt.

Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 20 jaar moet bewaren.

Maar ook de AVG en andere specifieke wetten kunnen van toepassing zijn om te bepalen hoe lang een zorgverlener een medisch dossier moet bewaren.

Rechten van patiënten
De rechten van cliënten bij hun medisch dossier staan opgenomen in zowel de WGBO, de AVG als in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Cliënten hebben het recht hun medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van hun dossier te vragen. Ook kunnen zij vragen hun gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit).

Cameratoezicht Buro3o

Buro3o maakt op een aantal woon- en kantoorlocaties gebruik van cameratoezicht. Dit doen we voor de veiligheid van cliënten, bezoekers en personeel en de bescherming van eigendommen. De “Richtlijn cameratoezicht” is aangepast op basis van huidige wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Cameratoezicht op het werk of in een zorginstelling kan helpen om eigendommen en cliënten, bezoekers en personeel te beschermen. Maar de inbreuk op de privacy van medewerkers, cliënten en bezoekers is groot. Daarom hangt Buro3o alleen camera’s op als het hoogst noodzakelijk is en daarbij voldoen we uiteraard aan de wettelijke voorwaarden. Wij zorgen ervoor dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Vooraf wordt dan ook beoordeeld of hetzelfde doel niet op een andere, minder ingrijpende manier, bereikt kan worden.

Wat betekent dit voor jou?

Het is belangrijk dat je weet dat je gefilmd kunt worden op enkele locaties. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar of de aanwezigheid van camera’s wordt duidelijk kenbaar gemaakt. 

Welke regels gelden voor zichtbare camera’s?

Wie mag de beelden inzien?

Hoe lang worden de beelden bewaard?

Heb je vragen over cameratoezicht?

Voor overige informatie verwijzen wij u graag naar het protocol Cameratoezicht van Buro3o. U kunt het protocol inzien door op onderstaande link te klikken