Cliënten- en familieraad

Samen maken we de zorg

Buro3o vindt het belangrijk dat kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers mee kunnen praten over de behandeling en zorg die Buro3o biedt

Cliëntenraad van Buro3o

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) staan de rechten van patiënten. De WMCZ geldt ook voor kinderen en jongeren die bij Buro3o een behandeling krijgen. In de wet staat dat ze recht hebben op goede informatie over de behandeling en dat ze mogen adviseren over de plannen binnen Buro3o. De wet vormt de basis van de Cliëntenraad van Buro3o

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Buro3o. Ze vertegenwoordigen de groep die bij Buro3o in behandeling is. Namens de groep geven ze aan hoe de behandeling beter kan en adviseren over plannen. Cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Hiervoor kunnen kinderen, jongeren en ouders gebruikmaken van de klachtenregeling.

Hoe ervaar jij de zorg van Buro3o? Om daarachter te komen zoeken wij op allerlei manieren contact met jou. Wil je zelf iets melden of vertellen, dan zijn we te bereiken via 

E-mailadres: cliëntenraad@buro3o.nl

Familieraad

Buro3o vindt het belangrijk dat familie en naasten zich betrokken voelen bij de behandeling van een kind of jongere. Daarom kunnen familieleden en naasten zitting nemen in de Familieraad. De raad is er voor alle onderdelen van Buro3o.

De Familieraad behartigt de belangen van familie en naasten. Leden praten en denken op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. Buro3o betrekt de raad bij diverse projecten en vraagt de raad om advies.