Geef uw mening

Bij Buro3o staat kwaliteit van zorg voorop

Aandacht voor klachten en suggesties is voor ons vanzelfsprekend

Al onze behandelingen en begeleidingen zijn gecertificeerd. Wij horen graag uw mening over uw behandeling. Dat kan een suggestie zijn, een vraag of een compliment. Maar ook als u niet tevreden bent, willen we dat graag weten. U kunt uw ervaringen op de volgende manieren met ons delen:

Eerst rechtstreeks proberen

Het is vaak het beste om uw klacht of suggestie eerst te bespreken met degenen op wie uw opmerking betrekking heeft. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de behandeling of begeleiding die u krijgt, praat dan eerst met de betreffende medewerker. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. In plaats van bij de medewerker zelf, kunt u ook bij de manager bedrijfsvoering terecht.

Via een vertrouwenspersoon

Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een medepatiënt, vriend(in) of familielid, die u kan helpen of begeleiden bij het contact met de medewerker over wie u een klacht hebt. Ook kunt u de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant. Deze vertrouwenspersoon verleent cliënten van Buro3o advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten en kan u hulp bieden als u een klacht wilt indienen. De vertrouwenspersoon stelt zich op aan de kant van de patiënt en is dus partijdig. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Buro3o.

Meer informatie www.zorgbelang-brabant.nl

U kunt de Helpdesk van Zorgbelang Brabant bellen: telefoon 013 594 2170

Geef uw mening en/of suggestie

U kunt uw klachten, complimenten, suggesties en vragen op 4 manieren bij ons kenbaar maken:

Buro3o is aangesloten bij het centrale bureau klachtenmanagement in de zorg. https://www.cbkz.nl/contact

CBKZ
— CBKZ

Buro3o is aangesloten bij de geschillencommissie zorg algemeen

Klik hier voor: