Kwaliteit

Buro3o biedt zorg van kwalitatief hoogstaand niveau

ISO 9001 gecertificeerd

Zorg hoort van kwalitatief hoogstaand niveau te zijn en veilig te worden uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving. Daarvoor toetsen wij regelmatig de cliënttevredenheid. Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd waaruit blijkt dat we voortdurend werken aan verbetering van onze kwaliteit. 

ISO 9001
— ISO 9001

Kwaliteitsstatuut Buro3o

Alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet zijn sinds 1 januari 2017 verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben daarvoor een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

Buro3o ontwikkelt innovatieve zorgconcepten en tools. Dat gebeurt in de compassiefabriek.nl, het ontwikkel- en onderzoekplatform van Buro3o. 

Professioneel statuut buro3o

Met het professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin Buro3o wordt verplicht te voorzien in een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg te kunnen bieden. Het professioneel statuut geldt voor alle hulpverleners die binnen de patiëntenzorg werkzaam zijn en beschrijft hun verantwoordelijkheden.

Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaand kunt u de publieksversie van de algemene leveringsvoorwaarden downloaden. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten bij het aangaan van de behandelovereenkomst. De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het landelijk platvorm GGZ, (LP) GGZ, de Nederlandse patiënten consumenten federatie (NPCF), de consumentenbond en GGZ Nederland. In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van patiënt en zorginstelling. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg. De voorwaarden geven met name aan cliënten en hun familie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van Buro3o bij het aangaan van een behandelovereenkomst.  

Algemene leveringsvoorwaarden GGZ

Voor de volledige versie van de algemene leveringsvoorwaarden klik hier