Managementteam & Raad van Toezicht

MAAK KENNIS MET HET MANAGEMENTTEAM VAN BURO3O

Raad van Bestuur

Buro3o staat onder bestuurlijke leiding van Raad van Bestuur/Directie met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De raad is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de organisatie, beleidsvorming en beleidsuitvoering. Bestuur geschiedt in goed overleg met de medezeggenschap en adviesorganen binnen onze instelling.

De dagelijkse leiding van Buro3o is belegd bij het managementteam, bestaande uit de directieleden en de managers. 

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 4 personen met verschillende disciplines, kennis en ervaring. Zij houden toezicht op het beleid en het functioneren van Buro3o. De raad van toezicht is als volgt samengesteld:

Directie/MT