Nieuws

Bezoek Staatssecretaris van Ooijen

Bezoek Staatssecretaris van Ooijen

Op 20 maart jl. bracht Staatsecretaris van Ooijen, op uitnodiging van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), een werkbezoek aan Buro3o Locatie Rosmalen. Als eerste kreeg hij een rondleiding op één van de beschermd wonen locaties. Hij maakte kennis met de jongeren die daar wonen en besprak met hen hoe zij de dag doorbrengen.

Vervolgens ging hij in Theetuin Het Klooster, een horeca- en dagbestedingslocatie van Buro3o, met de bestuurders, manager en klinisch psycholoog van Buro3o in gesprek over ervaringen en knelpunten die zij in de dagelijkse zorgpraktijk tegenkomen. Ook kregen zij de mogelijkheid om te laten zien wat de meerwaarde is van het kleinschalig zorgaanbiederschap. De bestuurders weten op elk niveau wat er speelt en wat het effect is van de besluiten die zij nemen op de werkvloer. Ook hebben zij nauwelijks last van de krapte op de arbeidsmarkt, omdat medewerkers het prettig vinden om binnen een kleine organisatie te werken. 

Gespreksonderwerpen

Één van de belangrijkste thema’s, die op verschillende manieren aan bod kwam, was de constatering: de financiering (en alle voorwaarden die daarbij om de hoek komen kijken) is leidend, in plaats van de zorg die nodig is voor het kind of de jongere. Dit leidt tot beperkingen in aanbod, onnodige bureaucratie en telkens terugkerende onzekerheid of de zorg wel gecontinueerd kan worden. Onzekerheid voor Buro3o zelf, maar ook voor de jongeren. Zij worden geconfronteerd met herindicaties en keukentafelgesprekken die voor hen veel stress en angst opleveren. 

De staatssecretaris sprak zijn waardering uit over de invulling van het onderwijs-zorg traject door Buro3o. Voor jongeren die vastlopen binnen het reguliere onderwijssysteem, zoeken zij de samenwerking met de scholen. Zo kunnen jongeren dan deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten en waar mogelijk toch weer instromen in het onderwijs.