Nieuws

Buro3o Topwerkgever

Buro3o Topwerkgever

Naar aanleiding van het medewerkers tevredenheid onderzoek, ontvingen wij van de Monitorgroep het Topwerkgevers certificaat.

Wij zijn trots dat we als organisatie met elkaar een fijn werk en ontwikkelklimaat weten te realiseren.

Humor en plezier op de werkplek en een gevoel van verbondenheid met collega’s. Zingeving in je werk vinden. Werkgeluk is een belangrijk thema in ons organisatiebeleid.

Medewerkers geven aan zich veilig, gezien en gewaardeerd te voelen. De open aanspreekcultuur spreekt hen aan. Samen werken bij buro3o gebeurd van uit onze kernwaarden, onze 5-V’s:

Vertrouwen, veiligheid, verbinden, vakmanschap en volharding.