Professionals

Wij helpen u graag verder

Buro3o is een zorginstelling die behandeling, begeleiding en beschermd wonen biedt voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en heeft de deskundigheid in huis om complexe problemen te behandelen

Kan Buro3o helpen?

Zorg voor ontwikkeling

Onze specialisatie zijn kinderen jongeren en jong volwassenen met complexe problemen, die daardoor vastlopen in hun ontwikkeling.  we doen dat door te werken vanuit de 5 "V"s.

Vertrouwen Verbinding Veiligheid Vakmanschap en Volharding. Kinderen jongeren en jong volwassenen missen kansen als psychiatrische problematiek niet tijdig wordt onderkend. Door er vroeg bij te zijn kunnen - ook ernstige - stoornissen goed worden aangepakt en kan veel leed op volwassen leeftijd worden voorkomen. Voor zorgvragen die langdurende hulp vragen zijn we volhouders.

Complete zorg

Buro3o biedt een breed palet aan zorg vormen: diagnostiek, behandeling, begeleiding dagbesteding en beschermd wonen, van lichte hulp tot intensieve inzet. Zo kunnen we de zorgintensiteit aanbieden die past bij de problematiek . 

Ons aanbod

Welke zorg biedt Buro3o

Behandeling bij Buro3o

Buro3o biedt behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische stoornissen of problemen.

Begeleiding bij Buro3o

Buro3o biedt specifieke begeleiding voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, ouders/opvoeders, gezinnen, en professionals. Dat doen wij in samenwerking met o.a. andere aanbieders, scholen en wijkteams. 

Beschermd wonen bij Buro3o

Buro3o heeft 85 plaatsen om beschermd te kunnen wonen voor kinderen (vanaf 12 jaar), jongeren en jongvolwassenen op verschillende locaties in Rosmalen en ‘s-Hertogenbosch.

}

Wilt meer informatie of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op

MET SPOED HULP NODIG?

Voor meer informatie klik hier

Wij hebben wat te vertellen