Spoed en crisis

Wanneer kan Buro3o je helpen?

Met spoed hulp nodig?

Als kinderen of jongeren erg in de war of erg angstig of somber zijn, kunnen ze de controle over zichzelf verliezen. Zoiets kan er toe leiden dat hij of zij op dat moment potentieel een gevaar oplevert voor zichzelf of de omgeving. Bij zo’n ingrijpende situatie, is snel handelen erg belangrijk.

IS UW KIND AL IN BEHANDELING OF BEGELEIDING BIJ BURO3O?

Bel tijdens kantoortijden naar 073-522 45 11. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Voor deze regio is dat nummer: 088 876 5050 Huisartsenpost Jeroen Bosch Ziekenhuis JBZ

IS UW KIND NIET IN BEHANDELING BIJ BURO3O?

Neem contact op met uw huisarts of buitenkantoortijden met de huisartsenpost. 
Voor deze regio is dat nummer: 088 876 5050 JBZ  Huisartsenpost Jeroen Bosch Ziekenhuis JBZ

WANNEER IS ER EEN SPRAKE VAN EEN CRISISSITUATIE?

Soms is het lastig in te schatten of het om een crisissituatie gaat. Twijfelt u of u hulp in moet schakelen, onderstaande checklist kan u helpen een besluit te nemen:

Als u alle bovenstaande vragen met 'ja' kunt beantwoorden, is het verstandig om contact op te nemen.