Zorgaanbod

Voor welke zorg kun je bij ons terecht?

Buro3o is een zorginstelling die behandeling, begeleiding en beschermd wonen biedt voor het zeer jonge kind, kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren en jongvolwassenen.


Om voor de juiste en vergoede zorg in aanmerking te komen is een verwijzing noodzakelijk voor de aanmelding bij Buro3o. Uw verwijzer (huisarts, kinderarts, jeugdarts, gemeentelijke toegang) kennen ons aanbod, en stemmen als nodig af met ons of de vraag bij ons op de juiste plek is.

H3 Buro3o kan je helpen

Behandeling en begeleiding is gebaseerd op het uitgangspunt dat iedere cliënt recht heeft op kwalitatief hoge zorg.