Wachttijden

Aanmelden en wachttijden

Informatie over wachttijden


Een huisarts, POH GGZ, jeugdarts, medisch specialist (kinderarts, psychiater), Veilig Thuis, de rechter, jeugdbescherming en jeugdreclassering en het wijk- of gebiedsteam van de gemeente kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar doorverwijzen naar Buro3o.

Voor aanmelden van jong volwassenen vanaf 18 jaar is een verwijzing nodig van een huisarts, POH GGZ,  medisch specialist (psychiater) of het wijk- of gebiedsteam van de gemeente.

Voor vragen, consultatie en aanmeldingen, kunt u contact opnemen via tel. 073-5224511 of via het aanmeldformulier ( button boven aan deze pagina)  of via info@buro3o.nl.

Wachttijden

Het is van belang dat  Buro3o jongeren, jong volwassenen en kinderen met psychische klachten zo snel mogelijk helpt. Daarom kijken we voortdurend hoe we de wachttijden nog meer kunnen terugbrengen.

Onze gemiddelde wachttijden

Behandeling

6-12weken

Behandeling

6 weken
Intake
12 weken
Behandeling

Begeleiding

5-22weken

Begeleiding

5 weken
Intake
22 weken
Individueel
5 weken
Groep/Dagbesteding

Beschermd wonen

4-38weken

Beschermd wonen

4 weken
Intake
38 weken
Beschermd wonen
4 weken
Begeleid wonen